Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁS, vagyis Ki, Mikor, Hol és Milyen tűzijátékot használhat fel??
                                 
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek:
Nem kell engedély a 14. életévüket az 1.pir.oszt. és a 16. életévüket betöltött személyeknek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek- a petárda kivételével –
egy időben összesen 1kg nettó hatóanyag tartalmú tűzijáték megvásárlásához, birtoklásához és a használati útmutatószerinti felhasználásához.
A 14. életévet be nem töltött személy 1. pirotechnikai osztályba, a 16.életévüket
be nem töltött személy 2.pirotechnikai osztályba tartozó terméket csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel.
Továbbá:
- közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó
helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
 
- tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
 
- magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.) kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivéve a dec.31. 18 óra és a következő naptári év január 1-én 6 óra közötti időtartamot –nem használható fel.
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek:
 
Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, december 28-a és 31-e között történő egy időben összesen 3 kg nettó
hatóanyag tartalmú tűzijáték megvásárlásához és a kezelési útmutató szerinti december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-én történő felhasználásához.
Továbbá:
- közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C”
tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel,
- tömegközlekedési eszközön nem használható fel és csak zárt csomagolásban szállítható,
FONTOS !! A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű 1,-2.-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére
visszaszállítani, vagy az átvételről, a forgalmazóval is egyeztethet. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni megsemmisítésre.